کتابخانه کودکان

بایدها و نبایدها

کتابخانه کودکان

بایدها و نبایدها

۱ مطلب با موضوع «استانداردها» ثبت شده است


استاندارد فهرست نویسی توصیفی منابع کودک و نوجوان دارای 5 بخش است و در مورد سرشناسه، اطلاعات ویرایش و نشر، مندرجات همانند قوانین بزرگ‌سالان انجام می‌گیرد و تفاوت در موارد زیراست:
•    بازآفرین: کسی است که از هسته اصلی اثر یا یکی از عناصر آن، اثر جدیدی را خلق نماید.
چنانچه اثری دارای بازآفرین باشد، حتی با وجود مترجم یا نویسنده اصلی، نام فرد بازآفرین سرشناسه خواهد بود، یعنی اگر از شعر به داستان یا نمایشنامه، از نمایشنامه به شعر یا داستان و از داستان به شعر و نمایشنامه تغییریافته باشد، نام فردی که این تغیر قالب را به وجود آورده سرشناسه قرار می‌گیرد.
•    یادداشت: ذکر گروه سنی در قسمت یادداشت.
•    مشخصات ظاهری : ذکر ویژگی خاص کتاب مانند «برجسته رنگی» و «کتاب اسباب بازی»
•    خلاصه: ذکر خلاصه در کتاب کودکان به بازیابی رایانه ای و انتخاب دقیق کمک می‌کند.
فهرست‌نویسی تحلیلی منابع کودک و نوجوان :
•    اختصاص بیش از سه موضوع به دلیل تنوع موضوعی
•    تقدم موضوع بر قالب اثر مانند: زنبورها- داستان
رده بندی:
•    مبنا رده بندی دیویی
•    استفاده از نشانه های رنگی در عطف کتاب در کنار لیبل بر اساس گروه سنی «الف تا ج»
استانداردها:
ایفلا در سال 1986 میلادی رهنمودهایی را برای کتابخانه‌های کودکان منتشر کرد که در آن به اهداف کتابخانه کودکان، سازماندهی کارمندان، روابط عمومی، امکانات، خدمات فنی، برنامه‌های موجود برای کودکان، خدمات اطلاع رسانی برای کودکان، خوانندگان و مجموعه کتابخانه کودکان به تفصیل شرح داده است.